SÓNG THỦ LĨNH ĐÃ TRỞ LẠI

Năm 2023 với sự khởi đầu mới và là hành trình mới cho team Thái Hương Media. Sự trở lại của Sóng Thủ Linh năm 2023 cũng là một trong những dấu hiệu tăng trưởng mới trong năm nay. 

Sóng thủ lĩnh 2023

Sóng Thủ Lĩnh – chương trình talkshow định kỳ hàng tháng. Là chương trình tôn vinh những thủ lĩnh tiêu biểu trên 1 mảng nào đó mà tập đoàn hệ thống đang cần nhân rộng và phát triển mạnh về mảng đó .

Khách mời tham dự sóng số 2.

Đến tham dự chương trình các khách mời sẽ cùng nhau chia sẻ câu chuyện quan điểm và góc nhìn của mình về một vấn đề nào đó xoay quanh sự dẫn dắt từ phía MC. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *